Verwerkersovereenkomst

Hoe Filer uw gegevens verwerkt
Indien Filer bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn de onderstaande voorwaarden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen

Filer biedt aan Opdrachtgever de mogelijkheid een abonnement af te nemen waarbij Filer bij de uitvoering van de diensten voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt. Bij de Verwerking van Persoonsgegevens wordt Opdrachtgever aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke en Filer afhankelijk van de hoedanigheid van Opdrachtgever, wordt aangemerkt als Verwerker of Sub-verwerker


In aanmerking nemende dat:


Zijn overeengekomen: